Nevihte Od: 24-09-2017 01:00 Do: 19:59 Opozorilo za: Nevihte Stopnja: Rumena info button

Mone so krajevne nevihte. Lokalno moni moneji nalivi, pi vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniki vodotoki. Bodite pozorni na bliajoe se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadrujte na izpostavljenih mestih, poakajte na varnem mestu, nevihta obiajno ne traja dolgo.

Dež Od: 24-09-2017 00:00 Do: 23:59 Opozorilo za: Dež Stopnja: Rumena info button

Mone so izdatneje padavine. Koliina padavin : od 25 do 50 mm/24h. Manje reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjem obsegu. Ljudje, ki ivijo na ogroenih obmojih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteoroloka in hidroloka obvestila.

ADS-B Letalski promet v živo

Spremljanje letalskega prometa omogoa Flightradar24.com

Za najbolji prikaz strani je priporoljiva uporaba brskalnikov Firefox, Opera, Safari in Chrome.

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast; sl.: samodejni odvisni nadzor - oddaja) je tehnologija, ki se razvija in bo v prihodnosti omogoala, da se bo promet v zraku in na letaliih lahko nadziral tudi ali samo s pomojo tega sistema. Dopolnjevala ali popolnoma nadomestila bo dosedanji najpogosteji radarski nain nadzora.

Letala, ki so opremljena s tehnologijo "ADS-B" periodino oddajajo podatke o svoji trenutni poziciji, ki jo sistem doloi s pomojo globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) oz. GPS. Signal, ki ga oddajajo letala, sprejmejo ADS-B postaje, ki so locirane na tleh ali ADS-B sprejemniki, ki so lahko vgrajeni tudi v drugih letalih. Sprejemnik signal sprejme, pretvornik pa ga pretvori v obliko, ki je uporabna. Rezultat je slika, vidna na zaslonu, na podlagi katere kontrolorji zranega prometa vodijo in nadzirajo zrani promet, piloti v letalih pa vidijo in vedo, kje in katera letala so v njihovi bliini.

Ve o ADS-B tehnologiji si lahko preberete na Sierra5.net, slovenskem letalskem portalu.