Weather station for Cumulus za Android mobilne telefone

Weather station for Cumulus, je aplikacija za mobilne telefone z Android operacijskim sistemom. Aplikacijo, si prek Google play naloite na va telefon.
Za prikaz vremenskih podatkov, z vremenske postaje Okroglo, je potrebno v nastavitvah (URL settings) vpisati "http://www.okroglovreme.com/realtime.xml" (brez narekovajev). Ker vremenska postaja Okroglo, ni opremljena s senzorjema za sonno obsevanje in UV v nastavitvah odkljukajte (ne oznaite) ti dve monosti.
Avtor brezplane aplikacije je Ale Veluek. V aplikaciji lahko izbirate med ve svetovnimi jeziki, kakor tudi Slovenino. Na voljo je tudi Widget, za ozadje vaega mobilnega telefona.