Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-04-22 00:30
Vodostaj: 333 cm
Pretok: 173 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 10.6℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si