Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2017-11-20 07:30
Vodostaj: 271 cm
Pretok: 92.1 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 7.2℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si