Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-01-22 12:00
Vodostaj: 226 cm
Pretok: 48.1 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 6.4℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si