Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-07-19 11:00
Vodostaj: 238 cm
Pretok: 58.4 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 16.4℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si