ADS-B Letalski promet v živo

Spremljanje letalskega prometa omogoa Flightradar24.com

Za najbolji prikaz strani je priporoljiva uporaba brskalnika Brave Browser.

ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast; sl.: samodejni odvisni nadzor - oddaja) je tehnologija, ki se razvija in bo v prihodnosti omogoala, da se bo promet v zraku in na letaliih lahko nadziral tudi ali samo s pomojo tega sistema. Dopolnjevala ali popolnoma nadomestila bo dosedanji najpogosteji radarski nain nadzora.

Letala, ki so opremljena s tehnologijo "ADS-B" periodino oddajajo podatke o svoji trenutni poziciji, ki jo sistem doloi s pomojo globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS) oz. GPS. Signal, ki ga oddajajo letala, sprejmejo ADS-B postaje, ki so locirane na tleh ali ADS-B sprejemniki, ki so lahko vgrajeni tudi v drugih letalih. Sprejemnik signal sprejme, pretvornik pa ga pretvori v obliko, ki je uporabna. Rezultat je slika, vidna na zaslonu, na podlagi katere kontrolorji zranega prometa vodijo in nadzirajo zrani promet, piloti v letalih pa vidijo in vedo, kje in katera letala so v njihovi bliini.

Ve o ADS-B tehnologiji si lahko preberete na Sierra5.net, slovenskem letalskem portalu.

sucontract_SNC