Požarna ogroženost Od: 10-04-2020 00:00 Do: 13-04-2020 23:59 Opozorilo za: Požarna ogroženost Stopnja: Rumena info button

Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2020-04-10 07:30
Vodostaj: 209 cm
Pretok: 31.9 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 9.6℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC