Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2023-03-22 00:30
Vodostaj: 177 cm
Pretok: 17.84 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 9.1℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC