Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2021-11-28 12:00
Vodostaj: 375 cm
Pretok: 235.6 m3/s - velik pretok
Temperatura vode: 8.3℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC