Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2019-04-25 19:30
Vodostaj: 356 cm
Pretok: 207 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 8.5℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si