Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2020-01-25 18:00
Vodostaj: 248 cm
Pretok: 62.7 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 4.8℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC