Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2020-05-31 05:30
Vodostaj: 182 cm
Pretok: 19.4 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 11.6℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC