Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2021-06-18 16:30
Vodostaj: 247 cm
Pretok: 61.7 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: ℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC