Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2019-06-18 10:30
Vodostaj: 232 cm
Pretok: 53.1 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 14.5℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si