Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2023-12-02 12:30
Vodostaj: 891 cm
Pretok: 1423 m3/s - velik pretok
Temperatura vode: 9.9℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC