Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-12-12 15:00
Vodostaj: 184 cm
Pretok: 21.8 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 6.7℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si