Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-10-18 02:30
Vodostaj: 187 cm
Pretok: 23.2 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 11.7℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si