Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2019-12-14 19:30
Vodostaj: 303 cm
Pretok: 131 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: ℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC