Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2018-09-25 16:30
Vodostaj: 189 cm
Pretok: 24.1 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 13.1℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - meteo.si