Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2022-12-01 14:30
Vodostaj: 276 cm
Pretok: 92.67 m3/s - srednji pretok
Temperatura vode: 7.7℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC