Vodostaj reke Soče

Merilno mesto: Solkan
Datum/ura: 2022-05-21 14:00
Vodostaj: 186 cm
Pretok: 20.84 m3/s - mali pretok
Temperatura vode: 14.3℃

Pretok reke Soče

Vir: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC