Sledenje plovil

AIS (Avtomatski sistem za identifikacijo plovil) je bil prvotno zasnovan kot orodje za prepreevanje trenja plovili, ter kot pomo lukim operaterjem za boljo kontrolo nad obalnim prometom.

AIS oddaja unikatno identifikacijo plovila, pozicijo (dobljeno prek GPS-a), smer in hitrost plovila. Vse te javno dostopne podatke (public domain), AIS oddaja na dveh VHF kanalih.

Uporaba AIS je od leta 2004 obvezna na vsakem tovornem plovilu nad nosilnostjo 300 bruto registrskih ton.

Sledenje plovil na karti je v realnem asu. Premikajoa plovila so prikazana z ikono v obliki ladje v smeri vonje. Kvadratki oznaujejo sidrana plovila. Vrsto plovila nakazuje barva ikone.

Za najbolji prikaz strani je priporoljiva uporaba brskalnika Brave Browser.

sucontract_SNC