Medplanetarno vreme - trenutno stanje

Z
e
m
l
j
a
NASA Solar Dynamic Observatory
SDO-NASA in [AIA, EVE, and/or HMI] konzorcij.  

Soneve pege - trenutno stanje
Soneve pege zadnjih 30 dni
  • Soneva pega je obmoje na Sonevi povrini (fotosferi), kjer je temperatura nija od okolice in moneja magnetna dejavnost, ki zavira konvekcijo in tvori podroja z nijo temperaturo.
  • Soneve pege so povod za Soneve blie in koronarne izbruhe, ki povzroajo pojav Polarnega sija (aurora borealis oz. australis), elektrine in komunikacijske izpade, ter anomalije na satelitih.
  • Soneva aktivnost naraa od minimalne do maksimalne, skozi 11 letni cikel. V asu Sonevega minimuma je Sonce manj aktivno, kar pomeni, da proizvaja manj Sonevih peg in izbruhov.
  • Mone so povezave med Sonevo aktivnostjo in vremenom na zemlji. Izvajajo se tudije o vplivu plasti ozona, vetrov v stratosferi, globalnih atmosferskih kroenj in umetnim ustvarjanjem oblakov (cloud seeding).

Graf Sonevih peg z dovoljenjem: Newquay Weather

Current Sunspots
Sonne nevihte

Solar Radiation Sonne nevihte: Tok protonov prikazuje podatke za zadnje 3 dni najnevarnejega dela sonne nevihte; Sonno sevanje.

Na levi osi je prikazana vrednost energije delcev od 101 do 105 MeV za rdei pas in trajanje sonne nevihte. Razlago vrednosti razberemo na
lestvici, pod zavihkom Solar Radiation Storms.
Solar Storm Index Radijske motnje: Ta graf prikazuje vrednost Sonevih arkov-X za zadnje 3 dni, ko sonna nevihta povzroi radijske motnje.
Upotevajte levo os (W/m2) od 10-5 do 10-2 in desno polje M ali X. Ujemanje preveri na lestvici, pod zavihkom Radio Blackouts.  Motene frekvence

Primer: Tok Sonevih arkov-x vrednosti 10-3 v obsegu X20 (skrajno zgoraj brez vrednosti na desni strani), oznauje dogodek EKSTREMNIH (R5) radijskih motenj, na celotni osoneni strani Zemlje za ve ur.

Geomagnetic Storm Index Geomagnetne nevihte Graf prikazuje mo geomagnetnih neviht. Vertikalna os prikazuje vrednost Kp (vrednosti Kp <5 niso pomembne), horizontalna trajanje. Razlago vrednosti razberemo na lestvici, pod zavihkom Geomagnetic Storms.

Primer: Dogodek vrednosti Kp = 7 uvramo med mone (G3) geomagnetne nevihte. Mone so prekinitve na HF frekvennih radijskih valovih, polarni sij je viden do Illinoisa in Oregona.
Smer, kot in magnitudo Sonevega vetra doloimo iz spodnje slike.


Medplanetarno magnetno polje

Magnetosphere Graphic

Slika prikazuje pritisk sonnega vetra na Zemljino magnetosfero.
Trenutno predviden sonni veter

     

IMF kazalci z dovoljenjem: Kliknite za ve podatkov


Spodnje slike prikazujejo trenutno napoved vidnosti polarnega sija.irjenje radijskih valov


Radio Map
IPS Space Weather


Monitor Soneve aktivnosti

Monitor Soneve aktivnosti, ki se nahaja pod izbirnim menijem na levi strani prikazuje aktivnost arkov-X in se nanaa na graf na tej strani, ki kae tok arkov-X.
NORMAL Tok Sonevih arkov-X ni aktiven (<1.00e-6 W/m^2).
ACTIVE Tok Sonevih arkov-X je aktiven (>=1.00e-6 W/m^2).
M CLASS FLARE Zaznan je bil Sonev bli reda M (>= 1.00e-5 W/m^2).
X CLASS FLARE Zaznan je bil Sonev bli reda X (>= 1.00e-4 W/m^2).
MEGA FLARE Zaznan je bil izjemen dogodek Sonevih arkov-X (>= 1.00e-3 W/m^2).


Izvorna koda grafov: jpGraph.
sucontract_SNC