Medplanetarno vreme - trenutno stanje

Z
e
m
l
j
a
NASA Solar Dynamic Observatory
SDO-NASA in [AIA, EVE, and/or HMI] konzorcij.  

Sončeve pege - trenutno stanje
Sončeve pege zadnjih 30 dni
  • Sončeva pega je območje na Sončevi površini (fotosferi), kjer je temperatura nižja od okolice in močnejša magnetna dejavnost, ki zavira konvekcijo in tvori področja z nižjo temperaturo.
  • Sončeve pege so povod za Sončeve blišče in koronarne izbruhe, ki povzročajo pojav Polarnega sija (aurora borealis oz. australis), električne in komunikacijske izpade, ter anomalije na satelitih.
  • Sončeva aktivnost narašča od minimalne do maksimalne, skozi 11 letni cikel. V času Sončevega minimuma je Sonce manj aktivno, kar pomeni, da proizvaja manj Sončevih peg in izbruhov.
  • Možne so povezave med Sončevo aktivnostjo in vremenom na zemlji. Izvajajo se študije o vplivu plasti ozona, vetrov v stratosferi, globalnih atmosferskih kroženj in umetnim ustvarjanjem oblakov (cloud seeding).

Graf Sončevih peg z dovoljenjem: Newquay Weather

Current Sunspots
Sončne nevihte

Solar Radiation Sončne nevihte: Tok protonov prikazuje podatke za zadnje 3 dni najnevarnejšega dela sončne nevihte; Sončno sevanje.

Na levi osi je prikazana vrednost energije delcev od 101 do 105 MeV za rdeči pas in trajanje sončne nevihte. Razlago vrednosti razberemo na
lestvici, pod zavihkom Solar Radiation Storms.
Solar Storm Index Radijske motnje: Ta graf prikazuje vrednost Sončevih žarkov-X za zadnje 3 dni, ko sončna nevihta povzroči radijske motnje.
Upoštevajte levo os (W/m2) od 10-5 do 10-2 in desno polje M ali X. Ujemanje preveri na lestvici, pod zavihkom Radio Blackouts.  Motene frekvence

Primer: Tok Sončevih žarkov-x vrednosti 10-3 v obsegu X20 (skrajno zgoraj brez vrednosti na desni strani), označuje dogodek EKSTREMNIH (R5) radijskih motenj, na celotni osončeni strani Zemlje za več ur.

Geomagnetic Storm Index Geomagnetne nevihte Graf prikazuje moč geomagnetnih neviht. Vertikalna os prikazuje vrednost Kp (vrednosti Kp <5 niso pomembne), horizontalna trajanje. Razlago vrednosti razberemo na lestvici, pod zavihkom Geomagnetic Storms.

Primer: Dogodek vrednosti Kp = 7 uvrščamo med močne (G3) geomagnetne nevihte. Možne so prekinitve na HF frekvenčnih radijskih valovih, polarni sij je viden do Illinoisa in Oregona.
Smer, kot in magnitudo Sončevega vetra določimo iz spodnje slike.


Medplanetarno magnetno polje

Magnetosphere Graphic

Slika prikazuje pritisk sončnega vetra na Zemljino magnetosfero.
Trenutno predviden sončni veter

     

IMF kazalci z dovoljenjem: Kliknite za več podatkov


Spodnje slike prikazujejo trenutno napoved vidnosti polarnega sija.Širjenje radijskih valov


Radio Map
IPS Space Weather


Monitor Sončeve aktivnosti

Monitor Sončeve aktivnosti, ki se nahaja pod izbirnim menijem na levi strani prikazuje aktivnost žarkov-X in se nanaša na graf na tej strani, ki kaže tok žarkov-X.
NORMAL Tok Sončevih žarkov-X ni aktiven (<1.00e-6 W/m^2).
ACTIVE Tok Sončevih žarkov-X je aktiven (>=1.00e-6 W/m^2).
M CLASS FLARE Zaznan je bil Sončev blišč reda M (>= 1.00e-5 W/m^2).
X CLASS FLARE Zaznan je bil Sončev blišč reda X (>= 1.00e-4 W/m^2).
MEGA FLARE Zaznan je bil izjemen dogodek Sončevih žarkov-X (>= 1.00e-3 W/m^2).


Izvorna koda grafov: jpGraph.
sucontract_SNC