Kakovost zraka

Merilno mesto: Deskle
Datum od: 2021-06-18 14:00
Datum do: 2021-06-18 15:00
PM10: 17 μg⁄m3
PM2.5: 10 μg⁄m3
SO2 (žveplov dioksid): 1 μg⁄m3
O3 (ozon): 132 μg⁄m3
NO2 (dušikov dioksid): 4 μg⁄m3

Grafi za 1 dan

Graf1dan

Grafi za 7 dni

Graf7dni

Vir in več podatkov: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC