Kakovost zraka

Merilno mesto: Deskle
Datum od: 2021-11-28 10:00
Datum do: 2021-11-28 11:00
PM10: 5 μg⁄m3
PM2.5: 4 μg⁄m3
SO2 (veplov dioksid): 4 μg⁄m3
O3 (ozon): 35 μg⁄m3
NO2 (duikov dioksid): 5 μg⁄m3

Grafi za 1 dan

Graf1dan

Grafi za 7 dni

Graf7dni

Vir in ve podatkov: ARSO - Agencija RS za okolje

sucontract_SNC