Veter Od: 25-07-2021 00:00 Do: 27-07-2021 23:59 Opozorilo za: Veter Stopnja: Rumena info button
Visoke temperature Od: 25-07-2021 11:00 Do: 20:59 Opozorilo za: Visoke temperature Stopnja: Rumena info button

Napoved meteorološke požarne ogroženosti v naravnem okolju - FWI

Podatke za izračun ocene meteorološke požarne ogroženosti posreduje vremenska postaja Okroglo. Indeksi so izračunani in posredovani na spletno stran s programom FWI Calc. Ocena meteorološke požarne ogroženosti je relevantna za področje Banjške planote, kakor do neke mere tudi za celotno Severno Primorsko regijo.
Kanadski model FWI za napovedovanje meteorološke požarne ogroženosti, se je pokazal za najboljšega na področju Mediterana. Uporablja se v 24 evropskih državah (ARSO v Sloveniji uporablja nek svoj model).

Podatki na tej strani so točni, a niso del državne meteorološke mreže in nimajo značaja uradnega podatka!

danger_board

Ocena Majhna Srednja Visoka Zelo visoka Ekstremna
FFMC 0-81 81-88 88-90.5 90.5-92.5 92.5+
DMC 0-13 13-28 28-42 42-63 63+
DC 0-80 80-210 210-274 274-360 360+
ISI 0-4 4-8 8-11 11-19 19+
BUI 0-19 19-34 34-54 54-77 77+
FWI 0-5 5-14 14-21 21-33 33+

fwi_cbi

fwi_temp

fwi_hum

fwi_rain

fwi_wind

fwi_bui

fwi_dc

fwi_dmc

fwi_ffmc

fwi_isi

Razlaga indeksov

FFMC (Fine Fuel Moisture Code - Ocena vlažnosti finega goriva)
FFMC je numerična ocena vsebnosti vlage v finem gorivu (zgornji sloj podrasti, listje, trava, iglice...). Prikazuje relativno enostavnost vžiga in vnetljivosti finih goriv. Vsebnost vlage v finih gorivih je močno odvisna od vremena. Tako deževno, kot suho in vetrovno vreme občutno vplivata na FFMC oceno. Ocena vlažnosti finega goriva, FFMC, je prvi modul indeksa požarne ogroženosti, ki predstavlja vlažnost sloja listne stelje do globiine 2-3 cm. Sistem za natančen izračun vlažnosti upošteva časovni zaostanek 2/3 dneva. V glavnem se vsi gozdni požari prožijo v sloju finega goriva, tako je ocena vlažnosti FFMC najpomembenjša za ocenjevanje morebitnega vžiga, ter s tem pojava požara. FFMC ocena se prikazuje na lestvici od 0 do 99. vsaka vrednost nad 70 je visoka, ter nad 90 izredno visoka.

DMC (Duff Moisture Code - Ocena vlažnosti srednjega goriva)
DMC je numerična ocena vlažnosti v manj kompaktnih organskih plasteh v globini od 5 do 10 cm, ter srednje velikih kosih lesa. Srednje gorivo potrebuje 12 dni, da izgubi 2/3 vlage, kar pomeni da sistem za natančen izračun vlažnosti upošteva časovni zaostanek 12 dni. Na vsebnost vlage v srednjem gorivu vpliva količina padavin večja od 1.5 mm. Ocena nad 30 označuje suho srednje gorivo,nad 40 označuje intenzivno situacijo intenzivnega gorenja srednjega goriva. Kurjenje v naravi, naj se ne bi izvrševalo, ko je DMC vrednost višja od 40!

DC (Drought Code - Ocena vlažnosti debelega goriva)
DC je numerična ocena vlažnosti v globljih, kompaktnih organskih plasteh do globine 20 cm. Požari v debelem gorivu so izredno zahtevni za gašenje, kakor tudi izredno težko obvladljivi. DC ocena se uporablja za dolgoročno oceno požarne ogroženosti na širšem področju. Za izsušitev v globokem gorivu je potrebno precej dolgo sušno obdobje (sistem uporablja 52 dni). DC ocena 200 je visoka, 300 in več je izredno visoka in pomeni vžig v globokih, trdih gorivih. Kurjenje v naravi, naj se ne bi izvrševalo, ko je DC vrednost višja od 300.

ISI (Intitial Spread Index - Indeks začetnega širjenja)
ISI prikazuje skupni učinek hitrosti vetra in oceno vlažnosti finega goriva (FFMC). Odprta ISI lestvica začne z ničlo. Ocena 10 kaže na hitro začetno širjenje požara. Ocena 16 in več, kaže na izjemno hitro začetno širjenje požara takoj po vžigu.

BUI (Build Up Index - Indeks skupnega goriva)
BUI je numerična ocena skupne količine goriva, ki je dostopno širjenju požara. Izračuna se ga kot kombinacija ocene vlažnosti srednjega goriva (DMC) in ocene vlažnosti debelega goriva (DC). Uporabimo ga za načrtovanje načina preprečevanja in gašenja požara. Odprta BUI lestvica začne z ničlo. Ocena nad 40 je visoka, nad 60 pa izjemno visoka.

FWI (Fire Weather Index - Indeks meteorološke požarne ogroženosti)
V okviru večletnega projekta EFFRFS, je bil za najustreznejšo oceno meteorološke požarne ogroženosti na področju Mediterana določen kanadski indeks FWI. Kanadski indeks FWI je numerična ocena potencijalne intenzitete požara za gorivo standardnega tipa in relativni obseg pričakovanega širjenja požara, ter dnevnih potreb za kontrolo požara. Mnoge aktivnosti ki se nanašajo na oceno ogroženosti se lahko uspešneje planirajo ob upoštevanju komponent FWI. Po kanadskih spoznanjih FWI = 22, ustreza intenziteti 2.456 kW na dolžinski meter požarne linije. FWI in BUI so na osnovi statistične analize in odgovarjajočih pokazateljih za obdobje 7 let na področju Jadrana (Dimitrov, T,1982) razvrščeni v pet razredov požarne ogroženosti, (FWI <5, BUI < 49)=zelo majhna, (4< FWI < 9, 48 < BUI < 86)=majhna, (8< FWI < 17, 85 < BUI < 119)=srednja, (16< FWI < 33, 118 < BUI < 159)=velika, (32< FWI, 158 < BUI)=zelo velika.

FFDC (Forest Fire Danger Code - Koda požarne ogroženosti v gozdu)
Bazira na predvideni "intenziteti požara (kw/m2)" glede na vrsto gozda (bor, bukev). Koda nam kaže stopnjo težavnosti obvladovanja požara v gozdu. (Majhna, Srednja, Visoka, Zelo visoka, Ekstremna)

SFDC (Scrub Fire Danger Code - Koda požarne ogroženosti grmičevja)
Bazira na predvideni "intenziteti požara (kw/m2)" glede na vrsto grmičevja (manuka, košeničnica, metla). Koda nam kaže stopnjo težavnosti obvladovanja požara v grmičevju. (Majhna, Srednja, Visoka, Zelo visoka, Ekstremna)

GFDC (Grass Fire Danger Code - Koda požarne ogroženosti travnate površine)
Bazira na predvideni "intenziteti požara (kw/m2)" glede na vrsto trave (suha trava, trava v gručah). Koda nam kaže stopnjo težavnosti obvladovanja požara v travnati vegetaciji. (Majhna, Srednja, Visoka, Zelo visoka, Ekstremna)

CBI (Chandler Burning Index)
Chandler Burning Index je ocena požarne ogroženosti, ki se uporablja v Severni Ameriki. CBI upošteva temperaturo zraka in relativno vlažnost za izračun požarne ogroženosti. Numerična vrednost CBI ustreza opisu extremna, zelo visoka, visoka, srednja, ali majhna. Ocena CBI je osnovana izključno glede na vremenske rezmere, neglede na vrsto goriva.

sucontract_SNC